PRIVACYVERKLARING
1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren we u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Met persoonsgegevens bedoelen we hier alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd.

1.2 “BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, +435373622500,mail@bora.com” is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: “Bernhard Johne, Innstraße 1,6342 Niederndorf, +498035907168,dataprotection@bora.com

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https://” en aan het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.


2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website
Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “serverlogboeken”). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

Welke website u van ons bezoekt
Datum en tijd op het moment van het bezoek
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing van waar u op de website bent terechtgekomen
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (evt. geanonimiseerd)
De verwerking vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG en geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.


3) Cookies
Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze individuele gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, alsook IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen.

Indien er via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken in bepaalde omstandigheden samen met reclamepartners, die ons helpen om ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). In geval van een samenwerking met de eerder genoemde reclamepartners wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het plaatsen van cookies en dat u afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze informatie voor de desbetreffende browser terug via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat bij weigering van cookies de functionaliteit van onze website kan verminderen.


4) Contact opnemen
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van het contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de contactopname en de daaraan gekoppelde technische administratie. Als rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens geldt ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6, lid 1, punt b van de AVG. Uw gegevens worden gewist zodra de verwerking van uw aanvraag is voltooid. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.


5) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing
Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor het verzenden van de nieuwsbrief moet u alleen uw e-mailadres verplicht opgeven. Eventuele bijkomende gegevens worden verstrekt op vrijwillige basis en dienen om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Wij sturen u vervolgens een bevestigingsmail, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen, door op de desbetreffende link te klikken.

Met het activeren van de bevestigingslink geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetserviceprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden onder de vorm van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de daartoe voorziene link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na een succesvolle annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit ons bestand met nieuwsbriefontvangers verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een manier die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


6) Gebruik van sociale media: social plugins
6.1 Facebook-plug-ins met Shariff-oplossing
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”).

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet als plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze manier van integratie garandeert dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Facebook. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en roept u de Facebookpagina op, waarop (eventueel na ingave van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins.

Facebook Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook, onder http://www.facebook.com/policy


6.2 Pinterest-plug-in als Shariff-oplossing
Op de pagina's van de verkoper worden zogenaamde sociale plug-ins ('plug-ins') van het socialmediakanaal Pinterest gebruikt. Deze dienst wordt aangeboden door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ('Pinterest').

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, worden de Pinterest-knoppen niet aangeboden als plug-ins maar enkel als HTML-link in de webpagina geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat wanneer u een pagina van onze website oproept waarop dergelijke knoppen staan, er niet meteen ook een verbinding wordt gemaakt met de servers van Pinterest. Wanneer u op de knop klikt, gaat er een nieuw browservenster open en wordt de Pinterest-website geopend waarop u met de respectievelijke plug-ins (indien nodig na invoeren van uw logingegevens) kunt reageren.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u terug in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


6.3 Twitter-plug-in als Shariff-oplossing
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plug-ins”) van de microblogdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet als plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze manier van integratie garandeert dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Twitter. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en roept u de Twitterpagina op, waarop (eventueel na ingave van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins.

Twitter Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Twitter, onder https://twitter.com/privacy


7) Gebruik van sociale media: video’s
7.1 Gebruik van Vimeo-video's
Op onze website zijn plugins geïntegreerd van het videoportal Vimeo van het bedrijf Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo direct aan uw browser doorgegeven en in die pagina geïntegreerd. Hierdoor krijgt Vimeo de informatie dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen, ook al heeft u geen Vimeo-account of bent u op dat moment niet ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een server van Vimeo in de VS en daar opgeslagen.

Als u bij Vimeo ingelogd bent dan kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Vimeo-account. Bij interactief gebruik van de plugins (als u bijvoorbeeld op de start-toets van een video drukt), wordt deze informatie ook direct naar een server van Vimeo doorgestuurd en daar opgeslagen.

De hierboven beschreven dataverwerking is in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f van de AVG op basis van het rechtmatige belang voor Vimeo van marktonderzoek en het goed kunnen functioneren van de Vimeo-dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde data direct koppelt aan uw Vimeo-account, dan moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Vimeo, alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy

Bij video's van Vimeo die in onze website geïntegreerd zijn, is de trackingtool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, automatisch ingebouwd. Het betreft hier een eigen trackingmethode van Vimeo waar wij geen toegang toe hebben en die door ons niet beïnvloed kan worden. Google Analytics gebruikt voor het tracken zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De gegevens kunnen ook worden doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de VS.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f van de AVG op grond van het gerechtvaardigde belang van Vimeo bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Voor zover dat wettelijk vereist is, hebben wij voor de hierboven omschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a van de AVG verkregen. U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door deze dienst te deactiveren via de “cookie- consent-tool” die op de website ter beschikking staat.

 

7.2 - Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het afspelen en weergeven van video's van de aanbieder “YouTube”, die deel uitmaakt van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video('s) in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, schakelt aanbieder “YouTube” cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van “YouTube” dienen deze onder andere om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige praktijken te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Wilt u voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, dan moet u zich eerst afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens op (ook al bent u niet aangemeld) als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, het voeren van marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich tot YouTube te richten.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk “DoubleClick”, hetgeen zonder onze invloed tot verdere gegevensverwerking kan leiden.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder, onder: www.google.com/policies/privacy/


 

8) Onlinemarketing
Gebruik van conversietracking van Google AdWords
Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google AdWords) onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten op externe websites. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij ernaar om u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, dient om conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten vernemen op die manier het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die met een conversietrackingtag is uitgerust. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google bij de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigde belang bij doelgerichte reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: www.google.com/policies/privacy

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.


9) Webanalysediensten
9.1 Google (Universal) Analytics - Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die ervoor zorgt dat het IP-adres middels verkorting wordt geanonimiseerd, zodat een rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. De extensie zorgt ervoor dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst wordt verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op grond van ons gerechtvaardigde belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten inzake het gebruik van deze website en het internet aan ons te verstrekken. Het IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele toestellen kunt u op de volgende link klikken om een opt-outcookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-outcookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein; als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken):

Deactivate Google Analytics

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


9.2 Matomo (voorheen Piwik)
Voor onze rechtmatige belangen gebruiken wij op deze website de webanalysesoftware Matomo, (www.matomo.org) van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, ("Matomo") om in het kader van optimalisatie- en marketingsdoeleinden het gebruikersgedrag te analyseren en statistisch weer te geven. Hiervoor verzamelen wij overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gegevens en slaan deze op. Met deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en geëvalueerd worden. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de website opgeslagen worden. Met behulp van deze cookies kan uw browser later herkend worden. De met de technologie van Matomo geregistreerde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerd IP-adres) worden op onze servers verwerkt. De door de cookie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel gegenereerde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Wilt u niet dat deze gegevens van uw internetbezoek worden opgeslagen en geanalyseerd, dan kunt u de opslag en het gebruik ervan op elk moment met een muisklik ongedaan maken. Uw browser slaat in dit geval een zogenaamde opt-outcookie. Deze voorkomt dat Matomo sessiegevens kan verzamelen. Houd er evenwel rekening mee dat wanneer u al uw cookies verwijdert, ook de opt-outcookie wordt gewist en dus opnieuw door u moet worden geactiveerd.


10) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame
Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google plaatst daartoe een cookie in de browser van uw computer, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google de toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/onweb/

Als alternatief kunt u bij Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er wel rekening mee dat de functionaliteit van onze website kan verminderen wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Kijk hier voor meer informatie en voor het privacybeleid inzake reclame en Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


11) Hulpprogramma’s en diversen
11.1 Google Maps
Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land)kaarten toont waarmee geografische informatie visueel kan worden weergegeven. Met behulp van deze service geven we u onze locatie aan en wordt het gemakkelijker om de route voor een eventueel bezoek te plannen.

Zodra u een dergelijke subpagina met een geïntegreerde kaart van Google Maps opent, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgestuurd naar de server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of er al dan niet een door Google beschikbaar gestelde gebruikersaccount bestaat waarbij u bent aangemeld. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wilt u niet dat Google informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich afmelden vooraleer u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook al bent u niet aangemeld) als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, het voeren van marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich tot Google te richten.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Bent u er niet mee akkoord dat uw gegevens in het kader van uw gebruik van Google Maps in de toekomst aan Google worden doorgegeven, dan kunt u de webservice van Google Maps volledig deactiveren door in uw browser JavaScript uit te schakelen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en er worden dus ook geen kaarten meer getoond op deze website.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google raadplegen op policies.google.com/terms. U vindt de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps terug op www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html.

Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): www.google.com/policies/privacy/.


11.2 Google Web Fonts
Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om zo teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven.

Hiertoe moet de door u gebruikte browser contact maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google in kennis gesteld van het feit dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

U vindt meer informatie over Google Web Fonts op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/


12) Rechten van de betrokkene
12.1 Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u, als betrokkene, over uitgebreide rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht van inzage overeenkomstig art. 15 van de AVG: u hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over de door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, als deze niet door ons bij u worden verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en evt. relevante informatie inzake de betrokken logica en de u betreffende reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op kennisgeving betreffende welke garanties er in overeenstemming met art. 46 van de AVG bestaan bij het doorsturen van uw gegevens naar derde landen;

Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 van de AVG: u hebt het recht om onjuiste gegevens van u onmiddellijk te laten corrigeren en/of bij ons opgeslagen, onvolledige gegevens te laten vervolledigen;

Recht op gegevenswissing overeenkomstig art. 17 van de AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, indien aan de vereisten van art. 17, lid 1 van de AVG is voldaan. Dat recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 van de AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen gedurende de periode dat de correctheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, wanneer u de verwijdering van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan om een beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, wanneer u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, nadat we deze gegevens na het bereiken van onze doelstelling niet meer nodig hebben of wanneer u op basis van uw specifieke situatie bezwaar hebt gemaakt, zolang niet vaststaat of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen;

Recht op informatie overeenkomstig art. 19 van de AVG: heeft u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke ingeroepen, dan is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van de rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 van de AVG: u hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen of te vragen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht om verleende toestemmingen in te trekken overeenkomstig art. 7, lid 3 van de AVG: u hebt het recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment voor de toekomst in te trekken. In geval van een intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij de verdere verwerking gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor een verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;

Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 van de AVG: onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.


12.2 RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, INDIEN WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.
INDIEN U GEBRUIKMAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.


13) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij een verdere bewaring.